Všichni naši registrovaní zákazníci mohou nakupovat s 5% slevou!*

*Sleva se odvíjí od aktuální ceny produktů a vztahuje se i na produkty snížené o slevu! Sleva se nevztahuje na poštovné a další poplatky!

Mít dotaz? Napište nám: info{at}zulupack.hu

Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
Úvod

Smlouva uzavřená na základě tohoto dokumentu nebude evidována (nebude následně přístupná). Bude uzavřena pouze v elektronické podobě, nejedná se o písemnou smlouvu, je psána v angličtině a neodkazuje na kodex chování. Máte-li dotazy k provozu e-shopu a procesu objednávky, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

Účinnost těchto Všeobecných obchodních podmínek se vztahuje na smluvní vztahy poskytovatele
(

https://www.vodeodolny-vak.eu

) a subdomény. Tyto „všeobecné obchodní podmínky“ jsou k dispozici na následující webové stránce: https://www.vodeodolny-vak.eu/terms

Definice:

Uživatel: Každá fyzická nebo právnická osoba nebo organizace, která využívá služeb Poskytovatele služeb, uzavře s Poskytovatelem služeb smlouvu.

Spotřebitel: Uživatel, který je fyzickou osobou jednající mimo rámec svého povolání, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání.

Podnikání: Osoba vykonávající povolání, samostatně výdělečnou činnost nebo podnikání.

Poskytovatel: Fyzická nebo právnická osoba nebo subjekt bez právní subjektivity poskytující službu informační společnosti, která poskytuje službu Uživateli a uzavírá s Uživatelem smlouvu.

1. ÚDAJE POSKYTOVATELE

Název poskytovatele služeb: Walking Sage Kft.
Sídlo (a oficiální místo pro uplatnění nároků): 2030 Érd, Festő u. 86.
Kontakty Poskytovatele a pravidelně používaná adresa elektronické pošty pro kontaktování uživatelů: info@walkingsage.hu
Číslo firmy: 13-09-161726
DIČ: 24247757-2-13
Název matričního úřadu: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Telefonní číslo: +36-70-507-4440
Jazyk smlouvy: český


Jméno a adresa poskytovatele domény:

UNAS Online Kft.,
9400 Sopron, Kőszegi út 14.
e-mail: unas@unas.hu
tel.: +36-99/200-200

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1. Otázky neupravené v aktuálních článcích a výklad těchto článků se řídí maďarským právem, zejména s ohledem na ustanovení zákona V z roku 2013 maďarského občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) o určitých aspektech služeb a informací elektronického obchodu. společenské služby ze zákona CVIII z roku 2001 (zákon o elektronickém obchodu) a podrobných předpisů o spotřebitelsko-obchodních smlouvách nařízení vlády č. 45/2014. (II. 26.). Na Strany se použijí závazná ustanovení příslušných právních předpisů bez zvláštních ustanovení.

2.2. Tyto články jsou účinné od 6. června 2023 a zůstávají v platnosti až do odvolání. Poskytovatel služeb má právo jednostranně měnit články (okolnosti, které mohou vést ke změně: změna ceny dopravy, změna legislativy, obchodní zájem, změny ve společnosti). Změny je třeba vydat 11 (jedenáct) dnů před datem účinnosti Poskytovatelem služby na jeho webových stránkách – během této doby je Uživatel oprávněn smlouvu zrušit nebo ukončit. Používáním těchto webových stránek Uživatel souhlasí s tím, že se na něj automaticky vztahují veškerá nařízení upravující používání těchto webových stránek.

2.3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva v souvislosti s obsahem a šířením webových stránek a webových stránek. Je absolutně zakázáno stahovat, ukládat (elektronicky), zpracovávat nebo prodávat jakýkoli obsah zveřejněný na webových stránkách nebo jakýkoli aspekt obsahu bez písemného souhlasu poskytovatele služeb.

3. REGISTRACE, NÁKUP

3.1. Uživatel je povinen uvést své skutečné údaje při nákupu/registraci. V případě nepravdivých nebo osobně identifikovatelných údajů poskytnutých při nákupu/registraci bude výsledná elektronická smlouva považována za neplatnou. Poskytovatel služby se zříká jakékoli odpovědnosti, pokud uživatel využívá jeho služby jménem jiné osoby s údaji jiné osoby.

3.2. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za zpoždění dodávky nebo jiné problémy či chyby způsobené nesprávnými a/nebo nepřesnými údaji poskytnutými Uživatelem.

3.3. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku zapomenutí hesla uživatele nebo přístupu neoprávněných osob z jakéhokoli důvodu, který nelze přičíst poskytovateli služby (pokud je na stránce zaregistrován).

4. DOSTUPNÉ PRODUKTY A SOFTWARY

4.1. Vystavené produkty lze objednat pouze online. Ceny zobrazené u produktů jsou v EUR a zahrnují zákonnou DPH. Nezahrnují však poplatky za doručení domů. Žádné samostatné náklady na balení nebudou účtovány.

4.2. V internetovém obchodě Poskytovatel služeb podrobně uvádí název, popis a produkt produktu. Obrázky uvedené v technickém listu produktu se mohou lišit od skutečných a mohou být použity pro ilustrační účely.

4.3. Pokud je produkt v prodeji, měl by Poskytovatel služeb informovat Uživatele o prodeji a jeho přesné době trvání.

4.4. Pokud je na webových stránkách – navzdory náležité péči poskytovatele služeb – zobrazena nesprávná cena a cena je zjevně nesprávná, není poskytovatel služby povinen potvrdit produkt za chybnou cenu, zejména pokud existuje významný rozdíl. Pokud je například cena stanovena na 0 EUR nebo 0,01 EUR z důvodu systémové chyby, pak poskytovatel služeb není povinen dodat produkt za nesprávnou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, s vědomím jehož nákup může Zákazník odmítnout. V souladu s judikaturou maďarské justice se za významný rozdíl obecně považuje odchylka minimálně 50 % v pozitivním nebo negativním směru od tržní hodnoty daného produktu nebo služby. Spotřebitele však upozorňujeme, že pojem nápadná hodnotová nerovnováha (§ 6:98 občanského zákoníku) není zákonem přesně definován.

4.5. V případě vadné ceny popsané v části 4.4 bude patrný nesoulad mezi skutečnou a uvedenou cenou produktu, kterého si průměrný spotřebitel okamžitě všimne. Podle zákona V občanského zákoníku z roku 2013 (občanský zákoník) smlouva vzniká vzájemným a jednomyslným projevem vůle stran. Pokud se strany nedokážou dohodnout na podmínkách smlouvy, t.j. nedojde k oboustranně dohodnutému projevu vůle stran, nelze hovořit o platné smlouvě, ze které by vznikla práva a povinnosti. Na tomto základě se objednávka, která byla potvrzena za nesprávnou/chybnou cenu, považuje za neplatnou.

5. PROCES OBJEDNÁVKY

5.1. Po registraci se budete moci přihlásit do e-shopu / nebo můžete začít nakupovat bez registrace.

5.2. Uživatel nastaví počet produktů/produktů ke koupi.

5.3. Uživatel vloží vybrané produkty do košíku. Uživatelé mohou kdykoli zobrazit obsah košíku kliknutím na ikonu „košík“.

5.4. Pokud nechcete kupovat více produktů, zaškrtněte počet produktů, které chcete koupit. Klikněte na "smazat - X"; ikonu pro vymazání obsahu košíku. Pro dokončení množství klikněte na ikonu "aktualizovat košík".

5.5. Uživatel vyplní doručovací adresu a poté vybere způsob doručení / platby, které jsou následující:

5.5.1. Platební metody:

Platba cashbackem: Pokud je objednaný produkt doručován kurýrní službou, je možné, aby Uživatel dopsal částku objednávky kurýrovi v hotovosti při převzetí objednaného produktu (produktů).

Online kreditní kartou: Uživatel má možnost zaplatit celkovou hodnotu objednávky online, kreditní kartou prostřednictvím zabezpečeného platebního systému poskytovatele finančních služeb používaného Poskytovatelem služeb.

5.5.2. Cena dopravy je následující:

Do České republiky s kurýrem GLS:
- 500 pro objednávky mezi 0 a 2500
- 250 pro objednávky mezi 2500 a 3750
- zdarma pro objednávky nad 3750

5.6. Vyskytne-li se nedostatek nebo nedokonalost v souvislosti s produkty nebo cenami v internetovém obchodě, vyhrazujeme si právo na opravu. V takovém případě informujeme zákazníka o nových údajích ihned po rozpoznání nebo úpravě. Poté může zákazník objednávku znovu potvrdit, nebo má možnost od smlouvy odstoupit.

5.7. Celková suma obsahuje všechny poplatky dle součtu objednávky a potvrzovacího dopisu. Účet je součástí balení. Uživatel je povinen zkontrolovat balík při doručení před kurýrem a v případě možného poškození produktů nebo obalu je povinen si vyžádat zápis a v případě poškození není povinen balík převzít. Pozdější, neevidovaná reklamace Poskytovatelem služby nepřijímá! Balíčky jsou doručovány v pracovní dny mezi 8:00 a 17:00.

5.8. Po zadání údajů můžete svou objednávku odeslat kliknutím na tlačítko „Objednat“, ale můžete si před tím zkontrolovat poskytnuté údaje nebo zaslat komentář k objednávce nebo nám zaslat e-mail s případnými dalšími přáními k objednávce.

5.9. Uživatel objednávkou bere na vědomí vznik jeho platební povinnosti.

5.10. Oprava vstupních chyb: Uživatel se může před dokončením procesu objednávky vrátit do předchozí fáze, kde může opravit vstupní údaje. Detailně: Při objednávce je možné prohlížet nebo upravovat obsah košíku, pokud košík neobsahuje množství k objednání, do vstupního pole ve sloupci množství může Uživatel zadat množství k objednání a stisknout Tlačítko "Zvýšit". Pokud chcete smazat uživatele z položek v košíku, klikněte na tlačítko "X - smazat". Během objednávky má Uživatel nepřetržitou možnost opravovat/mazat zadané údaje.

5.11. Uživatel/zákazník obdrží po odeslání objednávky e-mail s potvrzením, čímž nevzniká smlouva. Pokud tento e-mail nedorazí v předpokládané lhůtě – v závislosti na profilu služby – nebo nejpozději do 48 hodin, je uživatel znovu zbaven stálosti nabídky nebo smluvní povinnosti. Objednávku a potvrzení objednávky lze považovat za „doručené“ společnosti
Poskytovateli nebo Uživateli, je-li pro ně dosažitelný. Poskytovatel vylučuje vinu za potvrzení, pokud potvrzení nedorazí včas, protože uživatel/zákazník uvedl špatnou e-mailovou adresu nebo je úložiště účtu plné a nemůže přijímat zprávy.

5.12. Uživatel bere na vědomí, že potvrzení v předchozí části je pouze automatickým potvrzením a nezakládá smlouvu. Smlouva vzniká okamžikem, kdy Poskytovatel služeb po dalším automatickém potvrzení výše uvedené položky oznámí Uživateli podrobnosti objednávky a její předpokládané splnění.

6. ORDER PROCESSING AND FULFILMENT

6.1. Objednávky jsou zpracovávány v otevírací době. Kromě časů uvedených pro vyřízení objednávky je možné objednávku zadat i po skončení pracovního dne a následně bude vyřízena následující den. Zákaznický servis Poskytovatele služeb vždy elektronicky potvrdí, kdy lze objednávku vyřídit.

6.2. Obecný termín dodání je do 5-7 pracovních dnů (8-10 v případě dodání do zahraničí).

6.3. V souladu s kupní smlouvou převede poskytovatel služby vlastnické právo k produktu a uživatel zaplatí kupní cenu a produkt převezme.

6.4. Je-li prodávajícím podnik a kupujícím spotřebitel a prodávající se zavazuje dodat věc kupujícímu, přechází nebezpečí škody na kupujícího převzetím věci kupujícím nebo určenou třetí osobou. Nebezpečí ztráty přechází na kupujícího při nákupu, pokud byl kurýr kupujícím poučen, pokud kurýr není doporučen prodávajícím.

6.5. Je-li prodávajícím podnik a kupujícím spotřebitel, je prodávající (na základě těchto VOP: Poskytovatel služeb) povinen zpřístupnit kupujícímu (Uživateli) produkt po uzavření smlouvy, nejdéle však do 30 dnů.

6.6. Pokud nebude produkt Poskytovatelem služby poskytnut včas, má Uživatel právo stanovit lhůtu pro výměnu. V případě, že prodávající nesplní ve lhůtě odkladu, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.7. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání dodatečné lhůty, pokud

a) Poskytovatel služby odmítl plnit smlouvu; nebo

b) smlouva měla být splněna v souladu s dohodou stran nebo z důvodu rozpoznatelného účelu služby ve stanovené lhůtě a ne jinak.

6.8. Pokud poskytovatel služby nemůže splnit smluvní závazek z důvodu nedostupnosti produktu/nebo některé jeho součásti, je poskytovatel služby povinen neprodleně informovat uživatele a vrátit mu neprodleně zaplacenou částku.

7. ULOŽENÍ O ZŘEKNUTÍ SE

7.1. Podle směrnice Evropského parlamentu a Komise 2011/83/EU o pravidlech smluv mezi zákazníky a podniky (Gov. Stupeň 45/2014) (II.26) může spotřebitel odstoupit do 14 dnů ode dne doručení. a vrátit objednané produkty bez vysvětlení. V případě neexistence těchto informací má spotřebitel právo uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy do jednoho roku. Pokud Poskytovatel služeb poskytne informaci do 14 dnů ode dne převzetí produktu nebo od uzavření smlouvy, avšak do 12 měsíců, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dnů ode dne oznámení této informace.

7.2. Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy jednoznačným prohlášením v tomto smyslu nebo prostřednictvím vzorového prohlášení uvedeného v příloze č. 2 nařízení vlády č. 45/2014. (II.26.).

7.3. Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo třetí osoba jiná než spotřebitelem určený kurýr obdrží produkt.

7.4. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy mezi dnem uzavření smlouvy a dnem převzetí produktu.

7.5. Náklady na vrácení produktu musí nést Spotřebitel a Obchodník se nezavázal tyto náklady nést.

7.6. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebudou spotřebiteli účtovány jiné poplatky než náklady na vrácení produktu.

7.7. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě neprefabrikovaného produktu, který byl vyroben na žádost spotřebitele nebo na výslovnou žádost spotřebitele nebo který je pro spotřebitele jednoznačně personalizován.

7.8. Spotřebitel také nemůže uplatnit své právo na odstoupení v souvislosti s:

a) smlouva o poskytování služby po úplném splnění plnění služby, kdy Obchodník zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem Spotřebitele a kdy Spotřebitel vzal na vědomí, že ztratí své právo na odstoupení od smlouvy;

b) produkt nebo službu, jejichž cena nebo poplatek podléhají výkyvům na finančním trhu, které jsou mimo kontrolu Podniku, a to i ve lhůtě pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy;

c) zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou použitelnosti;

d) v případě zapečetěného produktu, který nelze po dodání vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů;

e) u produktu, který je svou povahou po převodu neoddělitelně spojen s jiným produktem;

f) na alkoholické nápoje, jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu, které podnik nemůže ovlivnit a jejichž cena byla smluvními stranami dohodnuta v době uzavření kupní smlouvy, ale není plněna do 30 dnů po datu uzavření;

g) v případě obchodní smlouvy, kdy Provozovatel na výslovnou žádost spotřebitele požaduje provedení neodkladné opravy nebo údržby;

h) pro prodej nebo nákup zapečetěných audio a video nahrávek a počítačového softwaru, kdy Spotřebitel po dodání otevřel obal;

i) noviny, časopisy a periodika jiné než smlouvy o předplatném;

j) v případě smluv uzavřených ve veřejné dražbě;

k) v souvislosti se smlouvou o poskytování ubytování k jinému než bytovému účelu, přepravě zboží, půjčovně automobilů, stravování nebo službách souvisejících s volnočasovými aktivitami, stanoví-li smlouva konkrétní termín nebo dobu plnění;

l. v případě digitálního obsahu dodávaného na hmotném nosiči, kdy podnikatel zahájil plnění s výslovným, předchozím souhlasem spotřebitele a zároveň spotřebitel souhlasil se ztrátou práva na odstoupení od smlouvy po zahájení plnění.

7.9. Poskytovatel služeb vrátí spotřebiteli zaplacenou částku včetně poplatku za dopravu ihned po obdržení produktu/nebo obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy ve smyslu výše uvedených zákonů, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy se o tom dozvěděl. zrušení.

7.10. Vrácení peněz bude založeno na stejné platební metodě použité při původní transakci, ledaže spotřebitel výslovně souhlasí s jinou platební metodou; Spotřebiteli nebudou v důsledku uplatnění tohoto způsobu vrácení účtovány žádné dodatečné náklady.

7.11. Spotřebitel nevrátí zboží bez zbytečného odkladu, v každém případě však do 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení poskytovateli služeb nebo jeho vrácení poskytovateli služeb na uvedenou adresu.

7.12. Pokud jde o písemné odstoupení spotřebitele, stačí zaslat prohlášení o odstoupení do 14 dnů.

7.13. Spotřebitel dodrží lhůtu pro vrácení, pokud spotřebitel vrátí nebo zašle zpět produkty do 14 dnů. Vrácení zboží se považuje za dokončené včas, pokud spotřebitel odeslal produkt před uplynutím lhůty.

7.14. Spotřebitel ponese pouze přímé náklady na vrácení produktu, pokud se Obchodník nezavázal nést tyto náklady.

7.15. Poskytovatel služeb nemusí Spotřebiteli vracet dodatečné náklady, pokud Spotřebitel zvolí jiný způsob doručení, který není nejlevnějším způsobem doručení.

7.16. Vrácení peněz může poskytovatel služby zadržet, dokud neobdrží zboží (zboží) nebo neposkytne spotřebiteli důkaz, že je vrátil: je třeba vzít v úvahu předchozí datum.

7.17. Pokud si spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy, oznámí to některým ze způsobů poskytnutých poskytovatelem služeb písemně (pomocí přiloženého formuláře) nebo telefonicky. U písemného sdělení zaslaného poštou se zohledňuje čas vyvěšení, v případě telefonického sdělení datum telefonátu. V případě doručování poštou doporučené poštovné nebo balík přijímá Poskytovatel služeb. Spotřebitel může vrátit objednaný produkt Poskytovateli služby buď poštou nebo prostřednictvím kurýrní služby.

7.18. Spotřebitel odpovídá pouze za amortizaci vyplývající z použití nad rámec použití nutného ke zjištění povahy, vlastností a provozu produktu.

7.19. Více informací o předpisech upravujících smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem v nařízení vlády 45/2014 (II. 26.) naleznete zde.

7.20. Více informací o směrnici Evropského parlamentu a Komise 2011/83/EU naleznete zde.

7.21. Zákazníci si mohou vyhledat poskytovatele služeb s reklamacemi pomocí kontaktů zde.

7.22. Právo na odstoupení od smlouvy mají pouze Uživatelé, kteří jsou občanským zákoníkem klasifikováni jako spotřebitelé.

7.23. Právo na zrušení se nevztahuje na podnik, to znamená na osobu vykonávající povolání, samostatnou výdělečnou činnost nebo podnikání.

7.24. Postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy:

7.24.1. Pokud chce Spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí zaslat prohlášení o úmyslu odstoupit na jeden z kontaktních údajů Poskytovatele služeb.

7.24.2. Spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě, pokud prohlášení o odstoupení zašle do 14 dnů po obdržení produktu. V případě písemného zrušení stačí zaslat prohlášení o zrušení do 14 dnů.

V případě oznámení poštou bude zohledněn datum odeslání, v případě oznámení emailem nebo faxem čas odeslání emailu nebo faxu.

7.24.3. V případě odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od oznámení prohlášení o odstoupení, vrátit objednaný produkt na adresu Poskytovatele služeb. Lhůta se považuje za splněnou, pokud je produkt odeslán před 14denní lhůtou (nemusí tedy dorazit do 14 dnů). Zákazník nese náklady na vrácení zboží z důvodu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

7.24.4. Poskytovatel služby není povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady, pokud Spotřebitel zvolí jiný způsob dopravy, který není obvyklým a nejlevnějším způsobem zvoleným Poskytovatelem služeb. Spotřebitel může rovněž uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy mezi dnem uzavření smlouvy a dnem převzetí produktu.

7.24.5. V případě zakoupení více produktů a dodání produktů není ve stejný den nebo jsou objednané produkty dodávány ve více částech, lze právo na zrušení uplatnit do 14 dnů, počítáno od posledního produktu nebo části.

8. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI

Vadný výkon

Dodavatel neplní řádně, pokud služba v době plnění nesplňuje kvalitativní požadavky stanovené smlouvou nebo zákonem. Dodavatel neprovedl službu správně, pokud příjemce v době uzavření smlouvy o chybě věděl nebo o chybě v době uzavření smlouvy vědět měl.

Smlouva mezi Spotřebitelem a Podnikatelem je neplatná, pokud se odchyluje od ustanovení tohoto článku o záruce a zabezpečení v neprospěch Spotřebitele.

Některá záruční práva se vztahují pouze na uživatele, kteří se kvalifikují jako spotřebitelé podle maďarského občanského zákoníku.

Uživatel jako podnikatel: Osoba, která jedná v rámci své živnosti, povolání nebo podnikání.

Nárok na odpovědnost

8.1. V jaké situaci může Uživatel uplatnit své právo na uplatnění odpovědnosti?

Uživatel může uplatnit nárok na odpovědnost vůči Podniku v případě nesprávného plnění smlouvy podle pravidel maďarského občanského zákoníku.

8.2. Jaký druh práv náleží zákazníkům podle nároku na odpovědnost?

Uživatel může, pokud se tak rozhodne, uplatnit následující nároky z odpovědnosti: požadovat opravu nebo výměnu, ledaže by splnění volby Uživatele nebylo nemožné nebo nepřiměřené požadavkům Obchodu. Pokud není požadována nebo nabízena oprava nebo výměna, může Uživatel požadovat poměrnou slevu ve vztahu k nákladům na závadu pro Uživatele nebo může smlouvu upravit či jinak ukončit. Uživatel může přejít z jednoho vybraného práva odpovědnosti na jiné, avšak náklady na přechod ponese Uživatel, pokud to nezaručí nebo neposkytne Obchodník.

8.3. Jaká je lhůta pro uplatnění odpovědnosti zákazníka?

Zákazník je povinen nahlásit závadu ihned po uznání, nejpozději však do dvou měsíců od uznání. Upozorňujeme však, že uživatel již nebude moci vymáhat svůj nárok na odpovědnost po uplynutí dvouleté promlčecí lhůty (jeden rok pro podniky).

8.4. Proti komu lze uplatnit nárok na odpovědnost?

Zákazníci mohou uplatnit nárok na odpovědnost vůči poskytovateli služeb.

8.5. Jaké další podmínky musí být splněny pro uplatnění nároku z odpovědnosti (pokud je Uživatel klasifikován jako Zákazník)?

Do 1 roku od data dodání není žádná další podmínka pro uplatnění vašeho nároku z odpovědnosti za škodu, pokud Uživatel neprokáže, že produkt nebo službu poskytla společnost provozující internetový obchod. Po uplynutí 1 roku od data plnění je však Uživatel povinen prokázat, že Uživatelem uznaná chyba byla přítomna v době plnění.

Záruka na produkt

8.6. V jaké situaci může zákazník uplatnit své právo na záruku na produkt?

V případě závady na movité věci (produktu) může Uživatel dle své volby uplatnit odpovědnost nebo reklamaci záruky na produkt.

8.7. Jaký druh práv má uživatel podle záruky na produkt?

Uživatel může požadovat opravu nebo výměnu vadného produktu.

8.8. Kdy je výrobek považován za vadný?

Výrobek je vadný, pokud nesplňuje jakostní požadavky platné v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti uvedené v popisu výrobce.

8.9. Jaká je lhůta pro uplatnění záruky na produkt zákazníkem?

Záruku na výrobek může spotřebitel uplatnit dva roky od uvedení na trh. Po tomto termínu zaniká nárok na uplatnění záruky na produkt.

8.10. Proti komu a za jakých dalších podmínek lze uplatnit záruku na výrobek?

Reklamaci výrobku lze uplatnit u výrobce nebo distributora. Vadu produktu prokáže Uživatel v případě uplatnění záruky na produkt.

8.11. V jakém případě výrobce (distributor) neručí za záruku na výrobek?

Výrobce (distributor) nenese odpovědnost za vadný výrobek, pokud prokáže, že:

- výrobek nebyl vyroben nebo uveden na trh v rámci podnikání, popř

- vada nebyla rozpoznatelná v době uvedení výrobku na trh ve světle obecných vědeckých a technických poznatků, nebo

- vada produktu je výsledkem uplatnění právního nebo regulačního požadavku.

Pro udělení výjimky musí být uveden alespoň jeden důvod pro výrobce (distributora).

Vezměte prosím na vědomí, že nelze současně uplatnit nárok na odpovědnost a nárok na záruku na výrobek za stejnou vadu. Je-li však nárok na záruku na výrobek účinně uplatněn, může být záruka na vyměněný výrobek nebo část uplatněna také vůči výrobci.

9. POSTUP V PŘÍPADĚ ZÁRUČNÍHO PRÁVA (PRO SPOTŘEBITELSKÉ UŽIVATELE)

9.1. Ve smlouvě mezi spotřebitelem a podnikatelem nemůže být ujednání v neprospěch spotřebitele.

9.2. Povinností Spotřebitele je prokázat uzavření smlouvy (fakturou nebo účtenkou).

9.3. Poskytovatel služeb je odpovědný za náklady spojené s plněním záruky. (PTK. 6:6166§)

9.4. Poskytovatel služeb sepíše záznam o požadavku záruky a záruky zákazníka.

9.5. Kopie záznamu by měla být okamžitě zaslána a zpřístupněna zákazníkovi.

9.6. Není-li poskytovatel služby schopen po oznámení deklarovat splnění záruky spotřebitele nebo záruční reklamace, informuje poskytovatel služeb spotřebitele do pěti pracovních dnů prokazatelným způsobem o svém postoji, včetně důvodu zamítnutí a možnosti odvolání. smírčímu orgánu.

9.7. Poskytovatel služby uchovává zprávu po dobu tří let od data jejího zaznamenání a předkládá ji na žádost auditního orgánu.

9.8. Poskytovatel služeb se bude snažit provést opravu nebo výměnu maximálně do patnácti dnů. Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne 15 dnů, je Poskytovatel služby povinen informovat spotřebitele o předpokládané době trvání opravy nebo výměny. Informace se poskytují s předchozím souhlasem spotřebitele elektronickými prostředky nebo jinými prostředky vhodnými pro příjem spotřebitele.

10. DALŠÍ PŘEDPISY

10.1. Poskytovatel služby je oprávněn ke splnění své povinnosti využít přispěvatele. Za své protiprávní jednání odpovídá tak, jako by se protiprávního jednání dopustil sám.

10.2. Neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost jakékoli části těchto článků neovlivní platnost, zákonnost nebo vymahatelnost zbývající části.

10.3. Pokud poskytovatel služeb neuplatní své právo podle těchto zásad, neznamená to, že se tohoto práva vzdává. Vzdání se jakéhokoli práva je podmíněno výslovným písemným oznámením v tomto smyslu. Skutečnost, že Poskytovatel služeb jednou striktně nedodrží některou z podstatných podmínek Kodexu, neznamená, že se v budoucnu vzdává povinnosti dodržovat tuto konkrétní podmínku nebo doložku.

10.4. Poskytovatel služeb a spotřebitel by se měli pokusit vyřešit případ mimosoudně.

10.5. Smluvní strany prohlašují, že internetový obchod Poskytovatele služeb působí v Maďarsku a spravuje jej zde. Protože je stránka přístupná z jiných zemí, uživatelé výslovně berou na vědomí, že rozhodným právem mezi uživatelem a poskytovatelem služeb je maďarské právo. Je-li Uživatelem Spotřebitel, Pp. 26. § (1) Ve sporech z této smlouvy je pro spotřebitele výlučně příslušný soud v místě bydliště žalovaného.

10.6. Poskytovatel služeb neuplatňuje odlišné všeobecné podmínky přístupu pro přístup k produktům v internetovém obchodě z důvodů souvisejících s národností, bydlištěm nebo místem usazení Uživatele.

10.7. Poskytovatel služeb neuplatňuje na platební transakci odlišné podmínky týkající se platebních metod akceptovaných Uživatelem z důvodu státní příslušnosti, bydliště nebo místa bydliště Uživatele, umístění účtu platebního účtu, místa zřízení platební služby. poskytovatele nebo místo vydání hotovostního náhradního platebního prostředku v rámci EU.

10.8. Poskytovatel služeb dodržuje požadavky vnitřního trhu z důvodu neodůvodněného územního omezení obsahu a jiných forem diskriminace na základě národnosti, místa bydliště nebo místa usazení kupujícího, jakož i nařízení (ES) č. 2006/ 2004 a nařízení (EU) 2017/2394 a také 2009/22. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2018/302.

11. POSTUPY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE (PRO KVALIFIKOVANÉ UŽIVATELE SPOTŘEBITELE)

11.1. Účelem našich stránek je vyřídit všechny objednávky v dobré kvalitě a k plné spokojenosti zákazníka. Pokud má Uživatel stále nějaké stížnosti týkající se smlouvy nebo jejího plnění, může svou stížnost podat na výše uvedený telefon, e-mailovou adresu nebo dopis.

11.2. Poskytovatel služeb ústní stížnost neprodleně prošetří a v případě potřeby ji napraví. V případě, že spotřebitel nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo reklamace není neprodleně prošetřena, poskytovatel služeb reklamaci a své stanovisko k reklamaci neprodleně zaznamená a kopii poskytne spotřebiteli.

11.3. Poskytovatel služeb odpoví písemně do 30 dnů. Uvede důvody zamítnutí stížnosti. Záznam o stížnosti a kopii odpovědi uchovává Poskytovatel služby po dobu pěti let a na vyžádání je poskytne kontrolním orgánům.

11.4. Jste informováni, že v případě zamítnutí vaší stížnosti může být vaše stížnost zahájena oficiálním nebo smírčím orgánem takto:

11.5. Spotřebitel může podat stížnost u maďarského úřadu pro ochranu spotřebitele:

Na základě zákona 45 / A. § (1) - (3) zákona o ochraně spotřebitele a zákona 387/2016 o určení orgánu pro ochranu spotřebitele. (XII. 2.) Úřad vlády působí jako obecný orgán ochrany spotřebitele: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6. V případě stížnosti má Spotřebitel možnost obrátit se na smírčí orgán, který naleznete na adrese:

 

Smírčí rada okresu Baranya
Adresa: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonní číslo: (72) 507-154; (20) 283-3422
Číslo faxu: (72) 507-152
Prezident: Dr. Ferenc Bércesi
Webová adresa: www.baranyabekeltetes.hu
E-mailová adresa: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Smírčí rada župy Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Poštovní adresa: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonní číslo: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403
Číslo faxu: (76) 501-538
Předsedkyně: Dr. Zsuzsanna Horváth
Webová adresa: www.bacsbekeltetes.hu
E-mailová adresa: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Smírčí rada župy Békés
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonní číslo: (66) 324-976
Číslo faxu: (66) 324-976
Prezident: Dr. László Bagdi
Adresa webové stránky: www.bmkik.hu
E-mailová adresa: bekeltetes@bmkik.hu

Smírčí rada župy Borsod-Abaúj-Zemplén
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonní číslo: (46) 501-091 (nové případy); 501-871 (nevyřízené případy)
Předseda: Dr. Péter Tulipán
Adresa webové stránky: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mailová adresa: bekeltetes@bokik.hu

Budapešťská smírčí rada
Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99.
Telefonní číslo: (1) 488-2131
Číslo faxu: (1) 488-2186
Předsedkyně: Dr. Éva Veronika Inzelt
Webová adresa: www.bekeltet.hu
E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu

Smírčí rada župy Csongrád-Csanád
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonní číslo: (62) 554-250/118 ext
Číslo faxu: (62) 426-149
Prezident: Dr. Károly Horváth
Webová adresa: www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mailová adresa: bekelteto.testulet@csmkik.hu


Smírčí rada župy Fejér
Adresa: Hosszúséta tér 4-6, 8000 Székesfehérvár.
Telefonní číslo: (22) 510-310
Číslo faxu: (22) 510-312
Předseda: Dr. József Vári Kovács
Webová adresa: www.bekeltetesfejer.hu
E-mailová adresa: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu


Smírčí rada župy Győr-Moson-Sopron
Adresa: Szent István út 10/a, 9021 Győr.
Telefonní číslo: (96) 520-217
Prezident: Dr. Beáta Bagoly
Adresa webu: https://gymsmkik.hu/bekelteto
E-mailová adresa: bekeltetotestulet@gymskik.hu


Smírčí rada župy Hajdú-Bihar
Sídlo: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Místo správy: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonní číslo: (52) 500-710; (52) 500-745
Číslo faxu: (52) 500-720
Předseda: Dr. Zsolt Hajnal
Adresa webu: https://www.hbmbekeltetes.hu
E-mailová adresa: bekelteto@hbkik.hu

Smírčí rada okresu Heves
Poštovní adresa: 3300 Eger, Pf. 440.
Zákaznický servis: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. přízemí
Telefonní číslo: (36) 416-660/105 ext
Číslo faxu: (36) 323-615
Prezident: Dr. István Gondos
Webová adresa: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
E-mailová adresa: bekeltetes@hkik.hu

Smírčí rada župy Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. podlaha
Telefonní číslo: (20) 373-2570
Číslo faxu: (56) 370-005
Předseda: Dr. Lajkóné dr. Směj se Judith
Webová adresa: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet
E-mailová adresa: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Smírčí rada župy Komárom-Esztergom
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonní číslo: (34) 513-010
Číslo faxu: (34) 316-259
Prezident: Dr. Gabriella Bures
Webová adresa: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet
E-mailová adresa: bekeltetes@kemkik.hu

Smírčí rada župy Nógrád
Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a
Telefonní číslo: (32) 520-860
Číslo faxu: (32) 520-862
Prezident: Dr. Erik Pongó
Adresa webu: www.nkik.hu
E-mailová adresa: nkik@nkik.hu


Smírčí rada župy Pest
Sídlo: 1119 Budapešť, Etele út 59-61. II. patro 240.
Poštovní adresa: 1364 Budapešť, Pf.: 81
Telefonní číslo: (1)-269-0703
Číslo faxu: (1)- 269-0703
Předseda: Dr. Pál Koncz
Adresa webové stránky: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu
E-mailová adresa: pmbekelteto@pmkik.hu


Smírčí rada okresu Somogy
Adresa: Anna utca 6, 7400 Kaposvár.
Telefonní číslo: (82) 501-000
Číslo faxu: (82) 501-046
Prezident: Dr. Imre Csapláros
Webová adresa: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet
E-mailová adresa: skik@skik.hu


Smírčí rada župy Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonní číslo: (42) 420-180
Číslo faxu: (42) 420-180
Prezident: Dr. Görömbeiné Katalin Balmaz
Webová adresa: www.bekeltetes-szabolcs.hu
E-mailová adresa: bekelteto@szabkam.hu

Smírčí rada župy Tolna
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonní číslo: (74) 411-661; (30) 664-2130
Číslo faxu: (74) 411-456
Předsedkyně: Gréta Mónus
Adresa webové stránky: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2
E-mailová adresa: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu


Smírčí rada župy Vas
Zákaznický servis: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonní číslo: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708
Číslo faxu: (94) 316-936
Prezident: Dr. Zoltán Kövesdi
Webová adresa: www.vasibekelteto.hu
E-mailová adresa: pergel.bea@vmkik.hu


Smírčí rada župy Veszprém
Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonní číslo: (88) 814-121; (88) 814-111
Číslo faxu: (88) 412-150
Předsedkyně: Dr. Klára Herjavecz
Webová adresa: www.bekeltetesveszprem.hu
E-mailová adresa: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Smírčí rada okresu Zala
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonní číslo: (92) 550-513
Číslo faxu: (92) 550-525
Předseda: Dr. Sándor Molnár
Webová adresa: www.bekelteteszala.hu
E-mailová adresa: zmbekelteto@zmkik.hu

 

11.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušný smírčí orgán. Úkolem smírčího orgánu je pokusit se o urovnání sporů mezi stranami za účelem řešení spotřebitelských sporů, v opačném případě o věci rozhodne tak, aby bylo zajištěno jednoduché, rychlé, efektivní a hospodárné vymáhání spotřebitele. práv. Smírčí orgán na žádost spotřebitele nebo poskytovatele služeb poradí o právech a povinnostech spotřebitele.

11.8. V případě přeshraničního spotřebitelského sporu vyplývajícího z on-line kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb bude mít výhradní jurisdikci rozhodčí orgán při Budapešťské obchodní a průmyslové komoře.

11.9. V případě stížnosti spotřebitele může spotřebitel využít platformu EU pro řešení sporů online. Přístup k platformě vyžaduje jednoduchou registraci u Evropské komise kliknutím zde. Poté může spotřebitel po přihlášení podat stížnost prostřednictvím internetové stránky: http://ec.europa.eu/odr

11.10. Poskytovatel služeb je povinen spolupracovat při smírčím řízení. Přitom je povinen zaslat svou odpověď smírčímu orgánu a zajistit přítomnost osoby oprávněné k dosažení smíru na jednání. V případě, že provozovna nebo sídlo provozovny není usazeno v kraji, ve kterém sídlí smírčí orgán provozující územně příslušný orgán, povinnost součinnosti podniku zahrnuje i nabídku možnosti písemného vyrovnání v souladu s požadavky spotřebitele.

11.11. Pokud se spotřebitel neobrátí na smírčí orgán nebo je řízení neúspěšné, má spotřebitel možnost obrátit se na soud.

Žaloba musí být podána s formálním oznámením obsahujícím

následující informace:

• soud;

• jména stran a zástupců stran, jejich bydliště a právní postavení;

• právo vymáhat předložením podkladových skutečností a jejich důkazů;

• údaje, z nichž lze určit příslušnost a příslušnost soudu;

• definitivní žádost o soudní rozhodnutí.

K žádosti musí být přiložen dokument a jeho kopie, která se označuje jako důkaz.

 

 

 

12. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

12.1. Od té doby

https://www.vodeodolny-vak.eu

je považováno za autorské dílo webu, je zakázáno zobrazovat jeho obsah

https://www.vodeodolny-vak.eu

stahování (kopírování), opětovné publikování, jiné využití, elektronické ukládání, zpracování a prodej obsahu nebo jakékoli jeho části bez písemného souhlasu Poskytovatele služby.

12.2. Nesmí být přenášen žádný materiál

https://www.vodeodolny-vak.eu

a její databázi, a to i s písemným souhlasem, odkazem na tyto stránky.

12.3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva ke všem prvkům své služby, svým doménovým jménům, souvisejícím sekundárním doménovým jménům a internetovým reklamním plochám.

12.4. Je zakázáno: upravovat nebo zpětně analyzovat obsah

https://www.vodeodolny-vak.eu

nebo jejich částí; podvodné vytváření uživatelských ID a hesel; použití jakékoli aplikace k úpravě nebo indexování některého nebo všech z nich

https://www.vodeodolny-vak.eu
.

12.5. Název

https://www.vodeodolny-vak.eu

je chráněna autorským právem a nesmí být použita s výjimkou písemného souhlasu poskytovatele služeb.

12.6. Uživatel bere na vědomí, že v případě neoprávněného použití odpovídá Poskytovatel služby za škodu. Výše pokuty je 200 EUR hrubého za obrázek a 60 EUR hrubého za slovo. V případě porušení autorských práv je uplatněno notářské ověření Poskytovatele služeb a tyto náklady jsou rovněž přeneseny na uživatele porušujícího práva.
zákazník.

Prohlášení o odstoupení od smlouvy

(vyplňte a vraťte pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Adresát:
Walking Sage Kft.,

2030 Érd, Festő u. 86.,

info@walkingsage.hu,

+36-70-507-4440

 

Níže podepsaný prohlašuje, že odstoupil od prodeje následujícího zboží:

 

 

Datum objednávky / přijetí:

 

 

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

 

 

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

 

 

Podpis spotřebitele (pouze písemně):

 

 

Datum:

Ochrana osobních údajů
ÚVOD

Walking Sage Kft. (2030 Érd, Festő u. 86., DIČ: 24247757-2-13, IČO: 13-09-161726), (dále jen: Poskytovatel služeb, Zpracovatel údajů) se zavazuje k následujícím zásadám.
Následující Zásady ochrany osobních údajů jsou poskytovány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují zpracování údajů na následujících webových stránkách:

https://www.vodeodolny-vak.eu

Tyto zásady ochrany osobních údajů naleznete na: https://www.vodeodolny-vak.eu/privacy

Změny Zásad ochrany osobních údajů vstoupí v platnost, jakmile se objeví na výše uvedené webové stránce.

SPRÁVCE ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Název: Walking Sage Kft.
Sídlo: 2030 Érd, Festő u. 86.
E-mail: info@walkingsage.hu
Telefon: +36-70-507-4440

DEFINICE

1. „osobní údaje“: jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); identifikovatelné fyzickou osobou, která přímo nebo nepřímo, zejména na základě jednoho nebo více faktorů, jako je jméno, číslo, pozice, online identifikace nebo fyzická, fyziologická, genetická, intelektuální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita identifikované fyzické osoby ;

2. „správa údajů“: souhrn jakékoli operace nebo operací prováděných automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem s osobními údaji nebo datovými soubory, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, označování, ukládání, úprava nebo úprava, dotazování, kontrola , používání, sdělování, distribuce nebo jiné zpřístupňování, zařazování nebo spojování, omezování, mazání nebo ničení osobních údajů;

3. „správce údajů“: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který určuje účely a prostředky nakládání s osobními údaji jednotlivě nebo s jinými osobami, přičemž účely a prostředky zpracování údajů jsou definovány EU nebo vnitrostátními orgány. právo, správce údajů nebo konkrétní aspekty určení správce údajů mohou být rovněž definovány právními předpisy EU nebo vnitrostátními právními předpisy;

4. „zpracovatel údajů“: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který spravuje osobní údaje jménem správce údajů;

5. „příjemce“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, se kterým nebo se kterým jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Veřejné orgány, které mají přístup k osobním údajům v rámci individuálního vyšetřování v souladu s právními předpisy EU nebo vnitrostátními právními předpisy, se za příjemce nepovažují; správa těchto údajů těmito veřejnými orgány musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů v souladu s účely správy údajů;

6. „dotyčný přispěvatel“: dobrovolné, konkrétní a vhodné informované a výslovné prohlášení vůle dotčené osoby, kterým tato osoba vyjadřuje prohlášení nebo potvrzení prostřednictvím neúmyslného aktu potvrzení, že souhlasí s zpracování osobních údajů, které se ho týkají;

7. „incident ochrany údajů“: narušení bezpečnosti, které má za následek náhodné nebo nezákonné zničení, ztrátu, změnu, neoprávněné zveřejnění nebo neoprávněný přístup k osobním údajům přenášeným, uchovávaným nebo jinak zpracovávaným.

Zásady správy osobních údajů

Osobní data:

1. musí být zacházeno zákonným a spravedlivým způsobem a musí být pro dotyčnou osobu transparentní („zákonnost, spravedlnost a transparentnost“);

2. jsou shromažďovány pro konkrétní, jasné a legitimní účely a není s nimi zacházeno způsobem neslučitelným s těmito účely; v souladu s čl. 89 odst. 1 žádné další nakládání s údaji ("konečné použití") pro účely archivace ve veřejném zájmu pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely, které se považuje za neslučitelné s původním účelem;

3. musí být vhodné a relevantní pro účely správy údajů a měly by být omezeny na potřebu („ukládání údajů“);

4. musí být přesné a v případě potřeby aktuální; musí být přijata veškerá přiměřená opatření k opravě nebo opravě nepřesných osobních údajů pro účely správy údajů („přesnost“);

5. musí být uloženy ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů pouze po dobu nezbytnou ke správě osobních údajů; k uchovávání osobních údajů může docházet pouze tehdy, jsou-li osobní údaje zpracovávány v souladu s čl. 89 odst. 1 pro archivaci ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely, v souladu s právy a za podmínek vhodných technických a organizační opatření na ochranu jejich svobod („omezené skladování“);

6. jsou spravovány tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněnou, nezákonnou, neúmyslnou, ztrátou nebo zničením údajů („integrita a důvěrnost“) prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

Správce údajů je odpovědný za výše uvedené a musí být schopen prokázat dodržování („odpovědnost“).

Správce údajů prohlašuje, že správa údajů je prováděna v souladu se zásadami uvedenými v této části.

Správa dat souvisejících s provozem/využíváním služby e-shopu

1. Fakt sběru dat, rozsah spravovaných dat a cíl správy dat:

 

Osobní data Cíl správy dat Právní základ
Uživatelské jméno Identifikace, umožnění registrace. Článek 6 (1) (b) GDPR a 13 / A. (3) zákona o elektronickém obchodu.
Heslo Slouží pro bezpečný přístup k uživatelskému účtu.
Jméno a příjmení Je nutné, abyste kontaktovali, nakupovali a vystavovali pravidelnou fakturu.
Emailová adresa Pro kontakt je to nutné.
Telefon Je to nutné pro kontakt a efektivnější spárování problémů s fakturací nebo dopravou.
Fakturační jméno a adresa Vystavení řádné faktury, vznik smlouvy, definice, úprava, plnění smlouvy, vyúčtování poplatků z ní plynoucích a vymáhání souvisejících nároků. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 169 odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví
Jméno a adresa doručení Umožnění doručení domů. Článek 6 (1) (b) GDPR a 13 / A. (3) zákona o elektronickém obchodu.
Datum nákupu / registrace. Plnění technického provozu.
IP adresa v době nákupu/registrace. Plnění technického provozu.

Uživatelské jméno ani e-mailová adresa nemusí obsahovat žádné osobní údaje.

 

2. Okruh zákazníků: Každý, kdo se zaregistroval/provedl nákup na webu.

3. Doba nakládání s údaji, lhůta pro výmaz údajů: Pokud je splněna jedna z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR, dotčená osoba nadále žádá o zrušení. Jakékoli vymazání jakýchkoli osobních údajů poskytnutých subjektem údajů bude subjektu údajů sděleno elektronicky v souladu s článkem 19 GDPR. Pokud se žádost subjektu údajů o zrušení vztahuje i na jím uvedenou e-mailovou adresu, správce údajů po upozornění tuto e-mailovou adresu také vymaže. S výjimkou účetních dokladů musí být tyto údaje podle § 169 odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví uchovávány po dobu osmi let.

Účetní doklad (včetně účtů hlavní knihy, analytických a účetních záznamů) dokládající účetnictví přímo i nepřímo musí být uchováván v čitelné podobě po dobu nejméně 8 let, vyvolatelný odkazem na účetní záznamy.

4. Možné osoby pracující jako Správci údajů, které mají právo znát údaje, příjemci osobních údajů: S osobními údaji mohou nakládat pracovníci prodeje a marketingu Správce při respektování výše uvedených zásad.

5. Práva subjektů údajů zapojených do správy údajů:

Subjekt údajů může požádat správce o přístup, opravu, výmaz nebo omezení osobních údajů, které se ho týkají, a
subjekt údajů má právo na uložení údajů a souhlas kdykoli odvolat.

6. Iniciovat, vymazat, upravit nebo omezit přístup k osobním údajům, přenositelnost údajů a vznést námitku proti zpracování údajů je možné následujícími způsoby:

Poštou na adresu: 2030 Érd, Festő u. 86.
Prostřednictvím e-mailu: info@walkingsage.hu
Telefonicky: +36-70-507-4440

7. Právní základ pro správu údajů:

7.1. čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR,

7.2. V souladu se zákonem CVIII z roku 2001 o některých aspektech služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti (dále jen zákon o elektronickém obchodu) 13 / A. § (3):

Poskytovatel služby může spravovat osobní údaje, které jsou technicky nezbytné pro poskytování služby za účelem poskytování služby. Poskytovatel služby v případě, že jsou ostatní podmínky shodné, zvolí a v každém případě bude provozovat nástroje používané při poskytování služby informační společnosti tak, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v případě, že to bude nezbytně nutné pro službu však v tomto případě pouze v rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.

7.3. 6 odst. 1 písm. c) v případě faktury v souladu s účetními předpisy.

7.4. V případě nároku vyplývajícího ze smlouvy zákon V z roku 2013 o občanském zákoníku 6:21. § 5 let.

6:22. § [Omezení]

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, promlčí se nároky za pět let.

(2) Promlčecí doba začíná běžet okamžikem splatnosti pohledávky.

(3) Dohoda o změně promlčecí doby musí mít písemnou formu.

(4) Promlčecí lhůta je neplatná.

8. Prosím o radu

že pro plnění smlouvy a pro podání nabídky je nutná správa údajů.
Je nutné uvést osobní údaje, abychom mohli vyřídit vaši objednávku.
Neposkytnutí údajů bude znamenat, že nebudeme moci vaši objednávku zpracovat.

Newsletter, činnost DM

1. Zákazník může dle § 6 zákona XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách ekonomické reklamní činnosti předem udělit poskytovateli služeb souhlas se zasíláním reklam a jiných zásilek prostřednictvím adres uvedených při registraci.

2. Zákazník může dále udělit poskytovateli služeb souhlas se správou osobních údajů pro zasílání reklam s ohledem na ustanovení této příručky.

3. Poskytovatel služby nezasílá žádné nevyžádané inzeráty a Zákazník má možnost se ze zasílání inzerátů bez jakýchkoli omezení a bez udání důvodu odhlásit. V takovém případě Poskytovatel služeb vymaže z evidence všechny údaje potřebné pro zasílání zpráv a žádné další nabídky nezasílá. Zákazník se může z odběru reklam odhlásit kliknutím na odkaz ve zprávě.

4. Fakt sběru dat, rozsah spravovaných dat a cíl správy dat:

 

Osobní data Cíl správy dat Právní základ
Jméno, e-mailová adresa. Identifikace, přiznání k odběru newsletteru.

Souhlas subjektu údajů,

6 odst. 1 písm.

§ 6 odst. 5 zákona XLVIII. O základních podmínkách a určitých omezeních ekonomické reklamní činnosti.

Datum předplatného

Plnění technického provozu.

IP adresa v době předplatného

Plnění technického provozu.

 

5. Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které odebírají newsletter.

6. Účel sběru dat: zasílání elektronických zpráv (e-mail, textová zpráva, push notifikace) obsahujících reklamy Zákazníkovi s informacemi o aktuálních produktech, slevách, nových funkcích atd.

7. Doba správy údajů a lhůta pro výmaz údajů: do odvolání souhlasu, tedy odhlášení z newsletteru.

8. Potenciální správci údajů, kteří mají právo znát údaje, příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou být při respektování výše uvedených zásad spravovány pracovníky prodeje a marketingu správce údajů.

9. Práva subjektů údajů zapojených do správy údajů:

Subjekt údajů může požádat správce údajů o přístup, opravu, výmaz nebo omezení osobních údajů, které se ho týkají, a
může rovněž vznést námitku proti nakládání s takovými osobními údaji
subjekt údajů má právo na uložení údajů a souhlas kdykoli odvolat.

10. Iniciovat, vymazat, upravit nebo omezit přístup k osobním údajům, přenositelnost údajů a vznést námitku proti zpracování údajů je možné následujícími způsoby:

Poštou na adresu: 2030 Érd, Festő u. 86.
Prostřednictvím e-mailu: info@walkingsage.hu
Telefonicky: +36-70-507-4440

11. Uživatelé se mohou kdykoli zdarma odhlásit z odběru novinek.

12. Informujeme vás

že

• Správa dat je založena na vašem souhlasu.

• Musíte poskytnout osobní údaje, abychom mohli na zprávu odpovědět.

• Neposkytnutí údajů má za následek nemožnost dokončit váš požadavek.

• Informujeme vás, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odhlásit.

• Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost správy dat před odvoláním na základě souhlasu.

Vyřizování reklamací

1. Skutečnost shromažďování údajů, rozsah zpracovávaných údajů a cíl správy údajů:

 

Osobní data Cíl správy dat Právní základ
Jméno a příjmení Identifikace, kontakt. Článek 6 (1) (c) a zákon 17 / A. (7) CLV 1997 o ochraně spotřebitele.
Emailová adresa Udržování kontaktu.
Telefon Udržování kontaktu.
Jméno a adresa pro fakturu Identifikace, řešení problémů s kvalitou, problémů a problémů s objednanou službou.

 

2. Okruh zákazníků: Každý, kdo nakupuje na webu a uplatňuje oprávněnou reklamaci kvality.

3. Doba nakládání s údaji, lhůta pro výmaz údajů: Kopie záznamu o námitce, přepisu a odpovědi na něj budou poskytnuty v souladu s CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. Zákon 17 / A. § 7 odst. 7 tohoto zákona se uchovává po dobu pěti let.

4. Případní správci údajů, kteří mají právo znát údaje, příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou být v souladu s výše uvedenými zásadami spravovány pracovníky prodeje a marketingu správce údajů.

5. Práva subjektů údajů zapojených do správy údajů:

Subjekt údajů může požádat správce o přístup, opravu, výmaz nebo omezení osobních údajů, které se ho týkají, a
Subjekt údajů má právo na uložení údajů a souhlas kdykoli odvolat.

6. Přístup, vymazání, úpravu nebo omezení nakládání s osobními údaji a přenositelnost údajů můžete zahájit následujícími způsoby:

Poštou na adresu: 2030 Érd, Festő u. 86.
Prostřednictvím e-mailu: info@walkingsage.hu
Telefonicky: +36-70-507-4440

7. Informujeme vás, že:

poskytování osobních údajů je založeno na zákonné povinnosti.
Zpracování osobních údajů je podmínkou pro uzavření smlouvy.
být povinen poskytnout osobní údaje za účelem vyřízení Vaší stížnosti.
Neposkytnutí údajů má za následek, že nebudeme schopni vyřídit vaši stížnost.

Používání souborů cookie

1. Soubory cookie specifické pro webový obchod jsou takzvané „soubory cookie relace chráněné heslem“, „soubory cookie nákupního košíku“ a „soubory cookie zabezpečení“, „vyžadovány soubory cookie“, „funkční soubory cookie“ a „soubory cookie, které jsou zodpovědné za správu statistik webové stránky“, které nevyžadují žádný předchozí souhlas uživatelů.

2. Skutečnost nakládání s údaji, rozsah zpracovávaných údajů: Jedinečné identifikační číslo, časy, data.

3. Rozsah zákazníků: Všichni lidé, kteří navštíví web.

4. Cíl správy dat: Identifikace uživatelů, registrace vašeho "nákupního košíku" a sledování návštěvníků.

5. Doba správy dat, lhůta pro výmaz dat:

 

Typ souboru cookie Právní základ pro nakládání s údaji Délka správy dat Ošetřená data
Soubory cookie relací V souladu se zákonem CVIII z roku 2001 o některých aspektech služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti, zákon 13 / A. § (3) Relevantní relace až do konce návštěvy návštěvy
Trvalé nebo uložené soubory cookie V souladu se zákonem CVIII z roku 2001 o některých aspektech služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti, zákon 13 / A. § (3) dokud nebude dotčená osoba smazána
Statistické soubory cookie V souladu se zákonem CVIII z roku 2001 o některých aspektech služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti, zákon 13 / A. § (3) 1 měsíc - 2 roky

 

6. Potenciální správci údajů mají právo znát údaje: Při používání cookies poskytovatel služeb nespravuje osobní údaje.

7. Poskytování informací o právech zákazníků souvisejících se správou dat: Zákazníci mohou smazat cookies v menu Nástroje/Nastavení prohlížeče obecně v položce menu Ochrana dat.

8. Právní základ správy údajů: Není vyžadován souhlas, pokud jediným účelem použití cookies je komunikační služba poskytovaná prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo poskytování služeb informační společnosti výslovně požadované účastníkem nebo uživatelem.

9. Většina prohlížečů, které naši uživatelé používají, vám umožňuje nastavit, které soubory cookie se mají ukládat, a umožnit opětovné smazání (určených) souborů cookie. Pokud omezíte nebo uložíte soubory cookie třetích stran na konkrétních webových stránkách, může to za určitých okolností vést k tomu, že naše webové stránky nebudou plně použitelné. Zde jsou informace o tom, jak přizpůsobit nastavení souborů cookie pro standardní prohlížeče:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Edge / Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac

 

POUŽÍVÁNÍ SLEDOVÁNÍ KONVERZÍ GOOGLE ADS

1. Online reklamní program s názvem „Google Ads“ používá správce dat a v jeho rámci využívá funkci sledování konverzí Google. Sledování konverzí Google je analytická služba společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Když uživatel vstoupí na webovou stránku prostřednictvím reklamy Google, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost a neobsahují žádné osobní údaje, takže podle nich nelze uživatele identifikovat.

3. Když si uživatel prohlíží určité stránky webu a nevypršela platnost souboru cookie, společnost Google a správce údajů také uvidí, že uživatel kliknul na reklamu.

4. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie, takže jej nelze sledovat prostřednictvím webových stránek klientů služby Ads.

5. Informace, které získáte prostřednictvím souborů cookie pro sledování konverzí, jsou určeny k vytváření statistik konverzí pro vaše zákazníky sledující konverze služby Ads. Zákazníci pak budou informováni o počtu uživatelů, kterým byla odeslána jejich reklama a kteří kliknou na značku pro měření konverzí. Nemají však přístup k informacím, které by mohly identifikovat kteréhokoli uživatele.

6. Pokud se nechcete účastnit sledování konverzí, můžete to zakázat tím, že zablokujete instalaci souborů cookie do vašeho prohlížeče. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

7. Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: www.google.de/policies/privacy/

POUŽÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS

1. Tato webová stránka používá Google Analytics, což je služba webového analyzátoru společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, což jsou soubory slov, které se ukládají ve vašem počítači a které pomáhají analyzovat používání webových stránek = Uživateli.

2. Informace generované soubory cookie souvisejícími s používáním Stránky uživatelem jsou obvykle uloženy a uloženy na serveru Google v USA. Aktivací webové stránky pro anonymizaci IP zkrátí Google IP adresu uživatele v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

3. Úplná IP adresa bude předána pouze na server Google v USA a tam zkrácena pouze ve výjimečných případech. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení toho, jak uživatel web používá, k tomu, aby mohl provozovateli webu poskytovat zprávy týkající se aktivity na webu a poskytovat provozovateli webu reporty související s aktivitou webové stránky a poskytovat další služby související s používáním webové stránky a internetu.

4. V rámci Google Analytics není IP adresa přenášená prohlížečem Uživatele slučována s jinými údaji Google. Uživatel může ukládání cookies zabránit správnou konfigurací svého prohlížeče, upozorňujeme však, že v tomto případě nemusí být plně využity všechny funkce tohoto webu. Můžete také zabránit společnosti Google shromažďovat a zpracovávat informace uživatele o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče na následujícím odkazu. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

Data processors (who are managing data in the name of the data manager)

The Data Controller places great emphasis on using only data processors who either provide adequate guarantees to implement data management in compliance with GDPR requirements and to ensure adequate technical and organizational measures to protect the rights of stakeholders.

The data processor and any person acting under the control of the controller or the data processor who has access to personal data shall treat the personal data contained in these rules only in accordance with the instructions of the controller.

The controller is responsible for the data processing activities. The data processor is only liable for damages caused by data management if he or she has not complied with the obligations specified in the GDPR specifically for processors, or if the data controller has ignored or acted contrary to the lawful instructions of the data controller.

There is no substantive decision-making on data processing by the data processor.

The data controller can use a hosting provider to deliver the IT back-office, as well as a courier service to deliver the ordered products as a data processor.

Particular data processors

Činnost správy dat Jméno, adresa, kontakt
Poskytovatel úložiště UNAS Online Kft.,
9400 Sopron, Kőszegi út 14.
e-mail: unas@unas.hu
tel.: +36-99/200-200
Datový procesor používaný při správě dat Számlázz.hu
Společnost: KBOSS.hu Kft.
Webové stránky: https://www.szamlazz.hu
E-mail: info@szamlazz.hu
Telefon: 06 30 35 44 789

Předávání údajů třetím stranám

„třetí stranou“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který není totožný se subjektem údajů, správcem, zpracovatelem údajů nebo osobami oprávněnými zpracovávat osobní údaje pod přímou kontrolou správce nebo procesor; dostali;

Správci údajů třetích stran vlastním jménem spravují své osobní údaje v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

 

Činnost správy dat Jméno, adresa, kontakt
Doprava

FoxPost Zrt.
3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Telefon: 06-1-999-0-369
Adresa zákaznického servisu: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. Budova "A".
E-mail: info@foxpost.hu

GLS General Logistics Systems Maďarsko Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Europa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefonní číslo: 06-29-88-66-94

Platba přes internet TEYA
1072 Budapešť, Rákóczi út 42.
Kancelářský dům EMKE II. podlaha,
e-mail: ugyfelszolgalat@teya.com,
tel.: +36-1/793-6776

 

 

SOCIÁLNÍ STRÁNKY

1. Skutečnost shromažďování dat, rozsah spravovaných dat: jméno a veřejný profilový obrázek zákazníka registrovaného na Meta/Twitter/Pinterest/YouTube/Instagram atd.

2. Týká se: Kdokoli, kdo se zaregistroval na stránkách sociálních sítí Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atd. a „lajkoval“ sociální síť poskytovatele služeb nebo kontaktoval správce dat prostřednictvím sociální sítě.

3. Účel shromažďování údajů: Sdílení nebo „lajkování“ propagace určitých prvků obsahu, produktů, akcí webové stránky nebo samotné webové stránky na stránkách sociálních sítí.

4. Doba zpracování údajů, lhůta pro výmaz údajů, osoba případných správců údajů, kteří jsou schopni znát údaje a podrobnosti o právech subjektů údajů při správě údajů: Informace o zdroji, nakládání s nimi, způsobu předání a právní základ údajů lze konzultovat na dané sociální síti. Správa dat probíhá na stránkách sociálních sítí, takže doba nakládání s daty, způsoby mazání a úpravy dat se řídí pravidly příslušné komunitní stránky.

5. Právní základ správy údajů: dobrovolný souhlas Zákazníka se správou osobních údajů na komunitních stránkách.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM A DALŠÍ SPRÁVA DAT

1. Should you have any questions or problems in using our data management services, you may contact the Data Controller in the ways specified on the website (telephone, e-mail, social networking sites, etc.).

2. The Data Controller deletes the incoming emails, messages, on phone, or anything on any social media site, etc. that contains the name and email address or any other given personal information of the customer, after 2 years from the start of the service.

3. Data handling not listed in this policy will be provided at the time of data collection.

4. The Service Provider is obliged to provide guidance, information, data and documents upon exceptional request of the authorities or upon request of other bodies authorised by law.

5. In these cases, the Service Provider will provide the requester with personal data only to the extent and to the extent necessary to fulfill the purpose of the request, provided that the exact purpose and scope of the data have been indicated.

ZÁKAZNICKÁ PRÁVA

1. Právo na přístup

Máte právo získat zpětnou vazbu od Správce o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud takové zpracování probíhá, máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a informacím uvedeným ve vyhlášce.

2. Právo na opravu

Máte právo požádat Správce, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které je povinen učinit. S ohledem na účel správy údajů jste oprávněni požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

3. Právo na výmaz

Máte právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu sdělil osobní údaje o vás, a aby správce údajů za určitých podmínek osobní údaje o vás bez zbytečného odkladu vymazal.

4. Právo na odpuštění

Pokud správce osobních údajů zveřejnil osobní údaje a je povinen je vymazat, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby zohlednil náklady na dostupnou technologii a implementaci, aby informoval správce údajů, kteří s údaji nakládají, že máte zažádal o předmětné osobní údaje ukazováním odkazů nebo smazáním duplikátu či duplikátu těchto osobních údajů.

5. Právo na omezení správy dat

Máte právo požadovat, aby váš správce údajů omezil nakládání s vašimi údaji, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

popíráte přesnost svých osobních údajů; v tomto případě se omezení vztahuje na dobu, po kterou může správce údajů zkontrolovat správnost osobních údajů;
Nakládání s údaji je nezákonné a vy jste proti vymazání údajů a místo toho vás žádáte o jejich omezení;
Správce osobních údajů již nepotřebuje osobní údaje pro zpracování údajů, ale Vy je požadujete pro podání, uplatnění nebo ochranu právních nároků;
vznesl jste námitku proti manipulaci s daty; v tomto případě se omezení vztahuje na dobu, kdy se prokáže, že oprávněné důvody pro správce údajů mají přednost před vašimi oprávněnými důvody.

6. Právo na ukládání dat

Máte právo obdržet osobní údaje, které vám zpřístupní správce údajů, ve fragmentovaném, široce používaném strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů, aniž by tomu správce údajů, jehož osobní údaje poskytl, bránil. tobě (...)

7. Pravý ro protest

Máte právo vznést námitku proti nakládání s vašimi osobními údaji (...), včetně profilování na základě těchto ustanovení, z jakéhokoli důvodu souvisejícího s vaší vlastní situací.

8. Protest v případě přímé akvizice podniku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro přímé podnikání, máte právo kdykoli protestovat proti nakládání s osobními údaji, které se jich týkají, včetně profilování, pokud souvisí s přímým získáváním obchodních příležitostí. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro přímé obchodní účely, s vašimi osobními údaji již nelze za tímto účelem nakládat.

9. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Jste oprávněni vyloučit rozsah jakéhokoli rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném nakládání s údaji, včetně profilování, které by na ně mělo vliv nebo je významně ovlivnilo.

Předchozí odstavec se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

- Jste povinni uzavřít nebo vyplnit smlouvu mezi vámi a správcem údajů;
- udělení práva správci údajů podléhá právu Evropské unie nebo členských států, které rovněž stanoví vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo
- na základě vašeho výslovného souhlasu.

TERMÍN AKCE

Správce údajů vás informuje o všech opatřeních přijatých v reakci na tyto žádosti bez zbytečného odkladu, ale jakýmkoli způsobem do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě potřeby může být prodloužena o dva měsíce. Správce vás bude o prodloužení lhůty informovat uvedením příčiny prodlení do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Pokud správce na vaši žádost nepodnikne opatření, uvědomí vás bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti, z důvodů nečinnosti a zda můžete podat stížnost u dozorového úřadu a uplatnit své právo na odvolání.

ZABEZPEČENÍ SPRÁVY DAT

Správce údajů a zpracovatel údajů přijmou vhodná technická a organizační opatření, aby zohlednili stav vědy a techniky a náklady na implementaci, povahu, rozsah, okolnosti a cíle správy údajů a riziko různé pravděpodobnosti a závažnosti práva a svobody fyzických osob, aby byla zaručena přiměřená úroveň zabezpečení údajů, mimo jiné, pokud je to vhodné:

1. pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

2. zajištění, udržování, integrity, dostupnosti a odolnosti trvalé důvěrnosti systémů a služeb používaných ke správě osobních údajů;

3. v případě fyzického nebo technického incidentu schopnost včas obnovit přístup k osobním údajům a dostupnost údajů;

4. postup systematického testování, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření přijatých k zajištění bezpečnosti zpracování údajů.

5. Zpracovávané údaje musí být uchovávány tak, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. V případě papírových nosičů dat stanovením objednávky fyzického uložení, archivace a používání centrálního autorizačního systému pro data zpracovávaná v elektronické podobě.

6. Způsob uchovávání údajů metodou IT musí být zvolen tak, aby mohly být smazány na konci lhůty pro výmaz údajů, nebo pokud je to nutné z jiných důvodů, s jinou lhůtou pro zrušení. Vymazání musí být nevratné.

7. Papírová média budou zbavena osobních údajů prostřednictvím skartovačky dokumentů nebo externí organizací pro likvidaci dokumentů. U elektronických nosičů dat je zajištěno fyzické zničení v souladu s pravidly pro nakládání s elektronickými nosiči a v případě potřeby se předem provede bezpečné a neodvolatelné vymazání dat.

8. Správce údajů přijme následující konkrétní opatření pro zabezpečení údajů:

Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných v listinné podobě uplatňuje Poskytovatel služeb následující opatření (fyzická ochrana):

1. Umístěte dokumenty do bezpečné, uzamykatelné suché místnosti.

2. Objekt a prostory Poskytovatele služeb jsou vybaveny prostředky požární ochrany a ochrany majetku.

3. K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a nejsou přístupné třetím osobám.

4. Zaměstnanec Poskytovatele služeb může při výkonu své práce opustit místnost, kde se údaje zpracovávají, pouze zablokovat svěřená média nebo místnost uzavřít.

5. Pokud se provádí digitalizace osobních údajů v papírové podobě, měla by platit pravidla pro digitálně uložené dokumenty.

IT ochrana

1. Počítače a mobilní zařízení (jiné datové nosiče) používané pro správu dat jsou majetkem Poskytovatele služeb.

2. Počítačový systém obsahující osobní údaje používaný Poskytovatelem služby je chráněn proti virům.

3. Poskytovatel služeb využívá k zajištění bezpečnosti digitálně uložených dat datové zálohy a archivy.

4. K centrálnímu serveru mohou přistupovat pouze řádně oprávněné osoby.

5. K datům na počítačích lze přistupovat pouze pomocí uživatelského jména a hesla.

INFORMOVÁNÍ DOTČENÉ OSOBY O OCHRANNÉ OSOBĚ

Pokud je pravděpodobné, že incident na ochranu soukromí bude představovat vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, správce údajů o incidentu bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů.

Informace poskytnuté subjektu údajů by měly být jasně a snadno srozumitelné a měla by být zveřejněna povaha incidentu s ochranou osobních údajů a mělo by být zveřejněno jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů nebo jiné kontaktní osoby poskytující dodatečné informace; měly by být popsány pravděpodobné důsledky incidentu na ochranu údajů; popsat opatření přijatá nebo plánovaná správcem údajů za účelem nápravy incidentu ochrany údajů, případně včetně opatření ke zmírnění jakýchkoli nepříznivých následků incidentu ochrany údajů.

Dotyčná osoba nebude informována, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

správce údajů zavedl vhodná technická a organizační ochranná opatření a tato opatření aplikoval na údaje, na které se vztahuje incident ochrany údajů, zejména opatření, jako je použití šifrování, která znemožňují osobám neoprávněným přístup k osobním údajům data;
po incidentu s ochranou údajů správce údajů přijal další opatření, aby zajistil, že vysoké riziko pro práva a svobody dotčené osoby již pravděpodobně nebude realizováno;
Informování by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V takových případech je subjekt údajů informován prostřednictvím veřejně zveřejněných informací nebo se přijme obdobné opatření k zajištění stejné účinnosti těchto informací.

Pokud správce údajů dosud neinformoval subjekt údajů o incidentu v oblasti ochrany údajů, může dozorový orgán po zvážení, zda je pravděpodobné, že incident ochrany osobních údajů bude představovat vysoké riziko, informovat subjekt údajů.

 

NAHLÁŠENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚŘADU

 

Incident v oblasti ochrany údajů se oznámí dozorovému orgánu podle článku 55 bez zbytečného odkladu, a pokud možno nejpozději do 72 hodin poté, co se o incidentu v oblasti ochrany údajů dozvěděl, ledaže je nepravděpodobné, že by incident v oblasti ochrany údajů představoval riziko pro práva fyzické osoby a svoboda. Pokud není oznámení podáno do 72 hodin, musí být přiloženy i důvody prokazování prodlení.

PŘEZKOUMÁNÍ POVINNÉ SPRÁVY ÚDAJŮ

Není-li zákonem, nařízením územního samosprávného celku nebo závazným aktem Evropské unie stanovena doba povinné správy údajů nebo pravidelného přezkoumávání její nezbytnosti, přezkoumá správce nejméně každé tři roky od zahájení zpracování údajů, zda nebo zpracovatelem jednajícím jeho jménem nebo na jeho pokyn je spravována správa osobních údajů je nezbytná pro účely správy dat.

Okolnosti a výsledky tohoto přezkumu budou zdokumentovány správcem údajů a budou uchovávány po dobu deseti let od provedení přezkumu a zpřístupněny úřadu na žádost národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu Informace (dále jen Úřad).

MOŽNOST REKLAMACE

Stížnost ohledně možného porušení zákona správcem údajů lze podat u maďarského národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací:

Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací

1055 Budapešť, Falk Miksa utca 9-11.

Poštovní adresa: 1363 Budapešť, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Při sestavování průvodce byly zohledněny následující předpisy:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecně Nařízení o ochraně osobních údajů
2011 CXII. Zákon o informačním sebeurčení a svobodě informací (dále: Infotv.)
Zákon CVIII z roku 2001 - Zákon o elektronickém obchodu a službách informační společnosti (zejména § 13/A)
Zákon XLVII z roku 2008 - Zákon o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům;
Zákon XLVIII. 2008 – základní podmínky a některá omezení ekonomické reklamní činnosti (zejména čl. 6)
XC. Zákon z roku 2005 o elektronické svobodě informací
zákon C z roku 2003 o elektronických komunikacích (konkrétně článek 155)
č. 16/2011. stanovisko k doporučení EASA / IAB o osvědčených postupech v behaviorální online reklamě
Doporučení Národního úřadu pro ochranu a informace o požadavcích na ochranu údajů pro předběžné informace